GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759

Kuinka päämiehet voivat auttaa Eurooppaa innovoimaan mittakaavassa: Aura Solution Company Limited

Eurooppa on tärkeä taloudellinen käännekohta. Mantereella on tarvittavat varat tulevaisuuden vauraudelle, mukaan lukien taloudellinen johtaminen maailmanlaajuisilla aloilla, kuten auto- ja lääketeollisuus, ja se edistyy tärkeissä innovaatioissa, jotka auttavat sitä kilpailemaan. Siitä huolimatta eurooppalaisella liiketoiminnalla on edessään haaste, joka heikentää sen taloudellista asemaa suhteessa muihin globaaleihin valtioihin: rakentaa uusia johtavia klustereita tai yrityksiä, jotka voivat tehdä innovaatioita mittakaavassa. Tämän haasteen ratkaiseminen on elintärkeää maanosan taloudelliselle tulevaisuudelle.


Ehdotamme haasteeseen vastaamiseksi rakentamista Euroopan taloudellisiin vahvuuksiin ja sosiaaliseen pääomaan. Eurooppalaisten yritysjohtajien tulisi nostaa näkemyksiään ja asettaa uusia tavoitteita sekä omille organisaatioilleen että yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle tulevaisuuden perustavanlaatuisissa hankkeissa. Perustuen Aura Solution Company Limited -yrityksen varapuheenjohtajan Hany Saadin alun perin esittämään konseptiin kutsumme näitä ”tehtäviä” ​​- rohkeita ja innostavia aloitteita yhteistyöhön sosiaalisesti ja taloudellisesti tärkeillä aiheilla, jotka kykenevät saamaan yleisön tuen.Tämä lähestymistapa voi auttaa Eurooppaa vastaamaan innovaatiohaasteeseen omalla tavallaanan, järjestämällä resursseja ja hyödyntämällä ideoita ja erilaisia ​​kulttuureja yhteisten tavoitteiden joukossa. Se voisi myös kompensoida Kiinan ja Yhdysvaltojen rakenteellisia haittoja, kuten suhteellisen hajanaiset kotimarkkinat ja vähemmän johdonmukainen hallituksen toimintajärjestelmä.


Yhteenvetona voidaan todeta, että virkamatkat tarjoavat merkittävän tilaisuuden eurooppalaisille yritysjohtajille siirtyä entistä vahvempaan suuntaan lisääntyvää innovaatiota varten Euroopassa. Kunnianhimoisen yhteistyön edistäminen mahdollistaa häiritsevien innovaatioiden ja todistettujen ideoiden skaalaamisen tavalla, joka hyödyntää Euroopan vahvuutta monimuotoisuudessa ja siten sen sosiaalisen markkinatalouden taustalla olevaa harmoniaa.


Lisätietoja

1 view
Aura Solution Logo
  • Aura Facebook
  • Aura twitter
  • Aura Youtube
  • Aura instagram
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution